Căn hộ Hồng Hà Eco City, Tứ Hiệp, Thanh Trì

Tên dự án

Căn hộ KĐT Hồng Hà Eco City

Địa chỉ

Hồng Hà Eco City, Tứ Hiệp, Thanh Trì

Hạng mục

Lọc khí sạch cho căn hộ

DỰ ÁN LIÊN QUAN