Dự án Bệnh viện Nhân dân 115

Tên dự án

Lọc khí sạch cho bệnh viên nhân dân 115

Địa chỉ

 527 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Hạng mục

Khí sạch

DỰ ÁN LIÊN QUAN