Nhà máy bia VINAKEN, Bắc Giang

Tên dự án

Nhà máy bia VINAKEN, Bắc Giang

Địa chỉ

Cụm công nghiệp Trung Đồng, Đức Thắng, Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

Hạng mục

Giải pháp lọc khí tổng và cấp khí tươi cho nhà máy, nhà xưởng

DỰ ÁN LIÊN QUAN