Sky City Lang Ha Phoi Canh Du An
Tên dự án

Căn hộ Sky City Tower

Địa chỉ

88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Hạng mục

Giải pháp lọc khí tổng và cấp khí tươi cho căn hộ chung cư