Chung cư Mandarin

Tên dự án

Chung cư Mandarin

Địa chỉ

NO3, khu đô thị Đông Nam, đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng mục

Giải pháp lọc khí tổng và cấp khí tươi cho chung cư

DỰ ÁN LIÊN QUAN