Biệt thự Ocean Park

Tên dự án

Biệt thự Ocean Park

Địa chỉ

Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

Hạng mục

Giải pháp lọc khí tổng và cấp khí tươi cho căn hộ biệt thự